Nordicbet

img

Jeg har også redusert ved å kreve minst to «H» på rad og ingen «U» på rad, likeså med «B».

For å fjerne enda flere rekker må jeg redusere litt tøffere og jeg øker da i filteret «Tegn på rad -4-» og velger minst 3 stk «H» på rad. Jeg viser her systemet slik det blir om jeg velger akkurat samme kriterier som i går. Altså, ett stk «U» blant disse tre kampene.

U tips -3- gjentar poenget fra de to foregående, men her med gardering «HB». Må selvfølgelig være riktig tippet alle tre 🙂 Det ideelle hadde vært om jeg kunne halvgardert de tre sikre kampene og krevet to utgangstegn også der, men det ble i overkant mange rekker.

Driver og eksperimenterer litt og har i dag satt opp et lite forsøk på midtukekupongen: På bildet over kjenner vi igjen U-tips -1-, -2- og -3- fra sist, men her har jeg lagt til et nytt filter der jeg har satt opp utgangsrekken slik jeg ser den som mest sannsynlig. Med utgangspunkt i det systemet jeg har variert over de tre siste gangene prøver jeg denne gang dette:

Det eneste vi trenger å gjøre er å tro. Vitenskapen har en del dogmer den forholder seg til, og noen av dem er flere hundre år gamle, før det faktisk var mulig å bekrefte dem. Vi trenger den, men jeg forstår ikke hvorfor noen er så fanatiske i forhold til tro.

En kvinnelig rektor i England fikk en del oppmerksomhet da hun nylig påstod at det var like mye bevis for at Bibelen var sann som at evolusjon var en realitet.